}
herbGmina
Bierzwnik

Umowa na organizację dowozu uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Bierzwnik  na rok 2019 została podpisana. W dniu 10 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Bierzwnik Pani Aneta Kołuda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Nawrockiej podpisała umowę na realizację zadania pn. „ŚWIADCZENIE W 2019 r. USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OBEJMUJĄCEGO M.IN. DOWOZY/ODWOZY UCZNIÓW DO/Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BIERZWNIK”.

Zadanie to będzie realizować Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Przewoźnik, który został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego zaoferował, że wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 328.567,10 zł brutto. Kwota ta jest o 10% wyższa niż w przypadku umowy za rok 2018.

Dowóz uczniów w 2019 roku odbywać się będzie według optymalnego rozkładu jazdy, dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Wykonawca zapewni opiekę dzieciom i młodzieży na wszystkich trasach będących przedmiotem zamówienia, w tym podczas przejazdów jak również w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusów. Przewozy nadal będą miały charakter otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł z nich skorzystać. Jedynym warunkiem jest dostępność miejsc siedzących w autobusie oraz zakup odpowiedniego biletu. Należy pamiętać także, że pierwszeństwo mają dzieci szkolne, dla których miejsca te są gwarantowane.

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda