}
herbGmina
Bierzwnik

W dniu wczorajszym (tj. 08 października 2018 r.) w Urzędzie Gminy w Bierzwniku odbyło
się uroczyste przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwniku otrzymała:

- torbę ratowniczą PSP R-1 (2013) – 1 zestaw,

- butle kompozytowe MSA 6,8l – 2 sztuki ,

- zabezpieczenie poduszek powietrznych pasażera – 1 sztukę,

- matę ochronną na poszkodowanego – 1 sztukę,

- zestaw 2 sztuk podpór do stabilizacji pojazdów PT1200 – 1 zestaw,

- pilarkę do drewna Sthil MS 261 C-M – 1 sztukę,

- zestaw do oznakowania miejsca wypadku – flary LED – 1 zestaw,

- latarki SURVIVOR ATEX, akumulatorowe bez ładowarek – 2 sztuki,

- parawan strażacki do osłony miejsc wypadków – 1 sztukę.

 

Łączna wartość wyżej wymienionego sprzętu to 18 350,00 zł. Zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku” sfinansowane zostało w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)
oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Bierzwnik.

 

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Bierzwnik realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: st. bryg. mgr inż. Marek Garbicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, Adam Błaszczyk – Wójt Gminy Bierzwnik oraz Marcin Cielebąk – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku.

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda