}
herbGmina
Bierzwnik

Gmina Bierzwnik przystąpiła do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018 – 2023.
Lokalny Program Rewitalizacji zawierać będzie projekty służące poprawie sytuacji mieszkańców obszarów zdegradowanych.
Program rewitalizacji musi zostać oparty na diagnozie obecnej sytuacji i wskazywać kierunki jej poprawy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie.
Państwa opinie traktować będziemy jako opinie lokalnych ekspertów.
Pytania dotyczą oceny sytuacji w gminie oraz miejscu Państwa zamieszkania.

Zapewniamy, że Państwa opinie zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie.

UWAGA: ANKIETA SKIEROWANA JEST WYŁĄCZNIE DO MIESZKAŃCÓW GMINY!

>>>>>>>>>ANKIETA<<<<<<<<<

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda