}
herbGmina
Bierzwnik

Uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka odbyła się 11 maja 2018 r. o godz.: 14:00
na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku.

 

Organizatorami uroczystości byli:

- Starostwo Powiatowe w Choszcznie,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie,

- Gmina Bierzwnik.

Sponsorem przedsięwzięcia był:

-Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Marcin Mulawka, natomiast Dowódcą Kompanii Honorowej – st. kpt. Tomasz Kwiatkowski – Dowódca JRG. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie st. bryg. Marek Garbicz. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych st. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego. Podczas przedsięwzięcia wręczono następujące odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej:

 

 1. Rozkazem personalnym Nr 2/2018, 4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadał stopień służbowy:

 

STARSZEGO SEKCYJNEGO:

- sekc. Pawłowi Lewandowskiemu,

- sekc. Mateuszowi Wojcieszak,

- sekc. Jakubowi Wejmanowi.

 

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

- st. sekc. Zbigniewowi Banasiak,

- st. sekc. Tomaszowi Rychterowi.

 

OGNIOMISTRZA:

- mł. ogn. Pawłowi Basisty.

 

STARSZEGO OGNIOMISTRZA:

 

- ogn. Marcinowi Staroch,

- ogn. Rafałowi Franasowi.

 

 1. Rozkazem personalnym Nr 1/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.  Komendant Powiatowy
  Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie nadał stopień służbowy:

 

STARSZEGO STRAŻAKA:

-str. Maciejowi Grudzińskiemu.

 

 1. Za szczególne zaangażowanie w działalność jednostek OSP oraz w ochronę przeciwpożarową w powiedzie choszczeńskim Starosta Choszczeński wyróżnił następujących druhów:

 

- dh Marka Wejmana,

- dh Bartosza Miładowskiego,

- dh Joannę Witkowską,

- dh Marka Bryckieo,

- dh Jana Świniarskiego,

- dh Kamila Maślaka,

- dh Marcina Madej,

- dh Mariusza Sieniuć,

- dh Łukasza Salamona.

 

 1. Za szczególne zaangażowanie w działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
  w Choszcznie oraz w ochronę przeciwpożarową w powiecie choszczeńskim Starosta Choszczeński wyróżnił następujących funkcjonariuszy:

 

- st. ogn. Rafała Franasa,

- st. asp. Roberta Sieradzkiego,

- st. ogn. Marcina Starocha.

 

 1. Za wzorową postawę i zachowanie godne naśladowania podczas wypadku drogowego
  w Choszcznie w dniu 23 lutego 2018 r. Starosta Choszczeński oraz Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie wyróżnili:

 

- st. szer. Marcina Stefaniuka.

 

 1. W uznaniu zasług dla jednostki OSP Bierzwnik oraz za zaangażowanie
  w działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa Wójt Gminy Bierzwnik Adam Błaszczyk
  oraz Prezes OSP Bierzwnik Marcin Cielebąk wyróżnili:

 

-dh Zbigniewa Cielebąka,

-dh Jana Maciaszka,

-dh Janinę Sobczak,

-dh Radosława Piechotę.

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich odznaczonych oraz życzenia dalszych sukcesów.

 

Drodzy Strażacy przyjmijcie podziękowania za Wasz trud, ogromny dar serca, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy, a w sposób szczególny za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

Przyjmijcie również życzenia: dużo zdrowia, poczucia wartości, zadowolenia z wykonywanej pracy, jak najmniej pożarów i zdarzeń oraz szczęśliwych powrotów z akcji.
Niech patron Strażaków Św. Florian otacza swoją opieką wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wypełnianiu trudnej powinności, a odpowiedzialna służba będzie powodem do dumy i satysfakcji.

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda