}
herbGmina
Bierzwnik

Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasko” – droga gminna nr 690012Z – w związku z realizacją zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy z dnia 31 maja 2016 r.

Prace zostaną wykonane na odcinku 0,58 km. Przewidywana wartość inwestycji to około 615 800 zł, w tym kwota dofinansowania w ramach wyżej wymienionej umowy to: 383 531 zł. Zakończenie ww. inwestycji planuje się na I kwartał 2018 r. Jednocześnie w miejscowości Łasko rozpoczęto prace budowlanedotyczące nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w związku z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
dnia 22 maja 2017 r. na realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik”.
Cały projekt realizowany będzie w miejscowościach: Łasko, Bierzwnik, Starzyce, Płoszkowo, Jaglisko i Wygon.

Obie inwestycje realizowane są dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda