}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwniku od piątku oficjalnie cieszy się nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym.🚒
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku został przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy z jednostki OSP Bierzwnik.🚒
W piątek, 10 marca 2023 r., przed budynkiem OSP w Bierzwniku odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Licznie przybyłych gości powitała Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda, która podkreśliła jak duże znaczenie dla mieszkańców Bierzwnika i gminy ma pojawienie się nowego wozu ratowniczo-gaśniczego w tutejszej jednostce. "Zakup ten pozwoli jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem naszej lokalnej społeczności" – mówiła Wójt Aneta Kołuda. Dowódcą całej uroczystości był Druh Łukasz Salamon, który złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Eugeniuszowi Nykiel, natomiast Druhna Dominika Bosiacka w roli spikera odczytała akt przekazania pojazdu pożarniczego podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadbrygadiera Jarosława Tomczyk.
Formalnego przekazania kluczyków dokonał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz wraz z Zastępcą Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Markiem Popławskim w asyście Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Eugeniusza Nykiel oraz z Wójtem Anetą Kołuda.
Ksiądz Proboszcz kanonik Sławomir Mazurkiewicz wraz z Powiatowym Kapelanem Strażaków Ks. kanonikiem Karolem Andrzejem Wójciakiem wygłosił stosowną na tę okoliczność modlitwę oraz poświęcił wóz strażacki.
W wystąpieniach zaproszonych gości były
gratulacje
 
i życzenia. Goście zabierając głos wyrażali słowa uznania strażakom za wszelkie dobro, służbę dla społeczeństwa, poświęcony czas w ratowaniu i niesieniu pomocy poszkodowanym, podkreślając jednocześnie zaangażowanie Wójta i Rady Gminy w skutecznym działaniu w pozyskaniu środków. Głos zabrali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Marek Popławski, Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie bryg. Mirosław Dzidek, Przewodnicząca Rady Gminy Beata Radziszewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierzwniku Kinga Recka-Matyjasik. Zakończeniem oficjalnej części uroczystości były podziękowania wręczone na ręce przedstawicieli wspierających jednostkę
.
Zakup samochodu został dokonany dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 450 000,00 zł, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP – dotacja w kwocie 300 000,00 zł, 180 000,00 zł pokryte zostało z budżetu Gminy Bierzwnik, pozostała część czyli 30 000,00 zł stanowiła wkład własny OSP Bierzwnik, które jednostka pozyskała od darczyńców i sponsorów.
Wszystkim strażakom ochotnikom z OSP Bierzwnik i OSP Łasko
serdecznie gratulujemy pozyskania samochodów ratowniczo-gaśniczych.
„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK”

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda