}
herbGmina
Bierzwnik

W dniu 14.09.2021 r. w Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach Wójt Gminy Bierzwnik wzięła udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza na którym został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Lidera Pojezierza.

Podpisanie Listu jest ważnym krokiem na drodze ustalenia i przygotowania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa mającego na celu zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy, integrację
i wzmacnianie istniejących powiązań funkcjonalnych gmin i powiatów w ramach OF Lider Pojezierza. Podjęcie partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonalnego jest istotne dla przyszłego pozyskania środków finansowych na rzecz wspierania potrzeb rozwojowych m. in. na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda