}
herbGmina
Bierzwnik

W dniu 31.05.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został specjalistyczny sprzęt medyczny wspomagający transport osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy kondygnacjami.  

Największym ograniczeniem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim są bariery architektoniczne w postaci schodów, dlatego z tych względów przy realizacji usług transportowych door-to-door wykorzystywany będzie schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim, zakupiony w ramach projektu” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu, dostawca urządzenia zapewnił pracownikom odpowiadającym za prawidłową realizację usługi door-to-door odpowiednie przeszkolenie z obsługi urządzenia.

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda