}
herbGmina
Bierzwnik

Celem Konkursu jest m.in. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Jedno sołectwo może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Wartość grantu sołeckiego wynosi 10 000,00 zł.

Minimalna wartość całkowita projektu to 10 000,00 zł, maksymalna nie może przekroczyć kwoty 25 000,00 zł.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu prowadzony jest poprzez generator wniosków Witkac (www.witkac.pl) w dniach od 12 lutego do 12 marca 2021 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin
do dnia 26 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Informacje dotyczące konkursu dostępne są  >>>tutaj<<< 

REGULAMIN KONKURSU

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie konkursu:
e-mail: strategia@bierzwnik.pl

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda