}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

Aktualności

Zakończenie realizacji zdania pn. „Organizacja ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku-Program Ekopracownia 2022”,

13 gru 2022

W dniu 30 listopada 2022 r. zakończona została realizacja zdania pn. „Organizacja ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku-Program Ekopracownia 2022”, w ramach którego od początku roku szkolnego 2022/2023 uczniowie Szkoły Podstawowej w Bierzwniku uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i konkursach poświęconych przyrodzie i ekologii.

Całkowity koszt zadania wyniósł 49 985,00 zł.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 44 986,00 zł, oraz wsparciu Rady Rodziców, która przekazała na ten cel kwotę 4 999,00 zł.

Dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię zaopatrzoną m.in. jednoosobowe ławki, krzesła, nowe oświetlenie oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak: zestaw naukowy- energia odnawialna, ekologiczny zestaw do badania wody, przyrząd do pobierania prób glebowych, monitor interaktywny z wbudowaną kamerą i akcesoriami, elektroniczną stację pogody, cykl demonstracyjny obieg wody, walizkę Ekobadacza, kwasomierze glebowe, modele przedstawiające energię wiatru, wody słońca, bezprzewodową stację pogody, gleba-zestaw do doświadczeń, zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza i wiele innych.

 W ramach Programu Ekopracownia 2022 uczniowie uczestniczyli w:

 • ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” (28.09.2022 r.);
 • otwarciu pracowni biologiczno-geograficzno-chemicznej (13.10.2022 r.);
 • akcji zbierania nakrętek;
 • konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym dla klas 4-8;
 • gminnym konkursie plastycznym pt. „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI” realizowanym
  na przełomie października i listopada, w którym  udział wzięli również uczniowie
  ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, Szkoły Podstawowej
  w Zieleniewie;
 • zwiedzaniu Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Bierzwniku, dzięki czemu poznali biologiczny i mechaniczny proces oczyszczania ścieków;
 • warsztatach ekologicznych mających na celu budowanie postaw proekologicznych, pozytywnego nastawienia do przyrody, poznania podstawowych zasad ochrony środowiska przyrodniczego, uświadomienia znaczenia pozyskiwania energii
  z odnawialnych źródeł, prowadzenia obserwacji, dokonywania pomiarów, wnioskowania i prezentowania przeprowadzonych badań;
 • zbiórce zużytych baterii;
 • powiatowym konkursie wiedzy pt. „Parki Narodowe w Polsce”, w którym udział wzięło 47 uczniów z terenu powiatu choszczeńskiego;
 • doświadczenia chemicznych prowadzonych w pracowni biologiczno-geograficzno-chemicznej;
 • działaniach mających na celu właściwą segregację śmieci;
 • ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko-Planeta”, w ramach którego uczniowie samodzielnie wykonali pracę albumową na temat „Nasi czworonożni przyjaciele” (30.11.2022 r.);
 • wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Drawieńskiego Parku Narodowego.
   Więcej na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierzwniku

czytaj więcej

Zakup nowego kotła na pellet do Szkoły Podstawowej w Bierzwniku

13 gru 2022

Informujemy, że Gmina Bierzwnik w dniu 30 listopada 2022 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę niskooprocentowanej pożyczki do kwoty 87 600,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanego kotła c.o. opalanego paliwem stałym na kocioł  na pellet o mocy co najmniej 180 kW w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Bierzwniku”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 146 000,00 zł, w tym otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  dofinansowanie w kwocie 58 400,00 zł.  

Dzięki dofinansowaniu do Szkoły Podstawowej w Bierzwniku zakupiony i oddany do eksploatacji został nowy kocioł grzewczy centralnego ogrzewania na pellet z podajnikiem o mocy 200 kW, spełniający kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne.

 

czytaj więcej

Gmina Bierzwnik otrzymała kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

13 gru 2022

Informujemy, że Gmina Bierzwnik w dniu 30 listopada 2022 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę dotacji w kwocie 58 400,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanego kotła c.o. opalanego paliwem stałym na kocioł  na pellet o mocy co najmniej 180 kW w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Bierzwniku”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 146 000,00 zł, w tym otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pożyczka w kwocie 58 400,00 zł.  

Dzięki dofinansowaniu do Szkoły Podstawowej w Bierzwniku zakupiony i oddany do eksploatacji został nowy kocioł grzewczy centralnego ogrzewania na pellet z podajnikiem o mocy 200 kW, spełniający kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne.

 

czytaj więcej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda