}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

Aktualności

„ Zagospodarowanie turystyczno – krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku „

13 lip 2022

W dniu 11 lipca 2022 roku Gmina Bierzwnik podpisała umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „ Zagospodarowanie turystyczno – krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku „ , na które uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planem zagospodarowania objęto obszar dawnych zabudowań gospodarczych sąsiadujących z budynkiem browaru, klasztorem pocysterskim i pobliskim brzegiem jeziora. Nieużytkowane zabudowania gospodarcze  zostaną zagospodarowane na punkt obsługi turystycznej tzw. „Przystanek Wędrowca”.

W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: PHU KABUD z siedzibą w Choszcznie, której właścicielem jest Pan Michał Kaszak oraz firmę M-BUD z siedzibą w Zieleniewie, której właścicielem jest Pan Michał Żurawski. Wartość podpisanej umowy wynosi 3.200.000,00 zł z czego 410.000,00 zł to wkład własny Gminy Bierzwnik.

czytaj więcej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne UKR

11 lip 2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

czytaj więcej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda